بازی‌های نمایشی: بله، بیایید!

این یک بازی بداهه‌ی عالی برای دانش‌آموزان کم سن و سال است. شما می‌توانید به بچه‌ها مفهوم استفاده از حرکت را برای نشان دادن آسان و بامزه‌ی کسی یا چیزی که آنها نقش آن را بازی می‌کنند، معرفی کنید.

1- با دانش‌آموزان خود در یک دایره‌ی بزرگ بایستید و درمورد مسیری که بازی قرار است، انجام شود، تصمیم بگیرید.

2- بازی را با دعوت کردن از آنها برای کامل کردن یک فعالیت، شروع کنید برای مثال: بیایید مثل یک ماهی تکان بخوریم.

3- بقیه‌ی دایره پرانرژی پاسخ می‌دهند: بله، بیایید. همه شروع می‌کنند مثل یک ماهی تکان بخورند. (البته در یک نقطه)

4- هر نفر حرکت را ادامه می‌دهد تا زمانی که نفر بعدی در دایره حرکت را با گفتن: بیایید... با عمل جدیدی که می‌خواهد کلاس تقلید کند، عوض کند.

5- گروه پاسخ می‌دهد: بله بیایید و حرکت آنها مطابق عمل جدید تغییر می‌کند.

6- فعالیت ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که هر نفر عمل را تغییر دهد.

هنگام آموزش افعال از این فعالیت بامزه‌ی نمایشی استفاده کنید! به هر دانش‌آموز یک فلش کارت فعل که الهام بخش حرکت‌ آنها در کلاس است، بدهید.

اصل مقاله را اینجا بخوانید.