بازی نمایشی: ستاره نینجا، بچه گربه، چیواوای عصبانی

نوع بازی:

گرم کردن

هدف:

یک بازی گرم کردن کوتاه بامزه که باعث راحتی بچه‌ها و پانتومیم بازی کردن آنها می‌شود.

روش:

1- بچه‌ها در سکوت و در فضای باز کلاس حرکت کنند.

2- به بچه‌ها بگویید که باید در حین حرکت در فضای کلاس، چیزهای مختلفی را از فردی به فرد دیگر انتقال دهند. آنها برای انتقال این چیزها باید با فرد مورد نظر خود تماس چشمی کامل برقرار کنند.

3- از تماس چشمی با یک دانش‌آموز شروع کنید و یک ستاره نینجا پرتاب کنید. برای اضافه کردن صدا راحت باشید.

4- این ستاره‌ی نینجا باید از دانش‌آموز به دانش‌آموز پرتاب شود و دوباره برگردد.

5- سپس یک بچه گربه پرتاب کنید. دانش‌آموزان را تشویق کنید که برای پاس دادن یک صدا بیفزایند.

6- سپس یک چیواوای عصبانی (نژاد خاصی از سگ‌ها) پاس بدید.

7- هرکدام از این چیزها را به روشی متفاوت پاس دهید.

توجه:

سعی کنید پیشنهاداتی را که دانش‌آموزان برای پاس دادن چیزهای مختلف می‌دهند به راحتی به کار ببندید.

این بازی از اینجا گرفته شده است.