بازی نمایشی: معرفی و تشویق

نوع بازی: گرم کردن

هدف:

یک راه عالی برای معرفی، فهم ترسناک نبودن صحنه است.

یک محیط حمایتی فراهم کنید.

روش:

با استفاده از یک درِ واقعی یا یک درِ خیالی (که برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کنید) به گروه بگویید که هر دانش‌آموز یکی یکی می‌آید و با عبور از در و وارد شدن به صحنه با گفتن این جمله خودش را معرفی می‌کند: "سلام، اسم من ... است" و یک چیز جالب در مورد دیگران بگوید (شما می‌توانید به سخنرانی بیفزایید اما نباید آن را بسیار طولانی یا پیچیده کنید- نکته در این است که یک کار فوق‌العاده آسان انجام دهید.) بعد از هر معرفی، مخاطبان با شور و اشتیاق دانش‌آموز روی صحنه را تشویق می‌کنند.

توجه داشته باشید:

در اینجا مربیگری نکنید- نکته در این است که هر دانش‌آموز خود را بدون هیچ انتقادی معرفی کند. تنها چیزی که شما می‌توانید به آنها آموزش دهید، صبر کردن برای تشویق شدن است. اجازه ندهید که آنها قبل از تشویق صحنه را ترک کنند.

این نوشته را در سایت مرجع بخوانید.