بازی نمایشی: نگهبان کلید

نوع بازی: گرم کردن

هدف: این یک بازی ساده و بسیار مناسب برای بازیگران خیلی جوان است (سن 5-8 سال).

روش:

1. یک بازیکن سمت راست صحنه ایستاده (نگهبان) که پشت خود را به دیگر دانش‌آموزان کرده است. یک دسته کلید به پای او بسته شده است.

2. دیگر بازیکنان سمت چپ صحنه، رو به پشت نگهبان ایستاده‌اند.

3. وقتی نگهبان می‌گوید "حرکت"، گروه می‌تواند به سمت نگهبان حرکت کند و برای به دست آوردن کلیدها تلاش کند. وقتی نگهبان برمی‌گردد، دیگران باید یخ بزنند. اگر نگهبان کسی را می‌بیند که یخ نزده است، آن بازیکن باید به خط شروع برگردد.

4. بازی ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که یک بازیکن کلیدها را به چنگ آورد. این بازیکن حالا تبدیل به نگهبان می‌شود.

توجه:

هنگامی که بچه‌ها سرگرم بازی هستند، شما می‌توانید تغییراتی ایجاد کنید که به آنها برای کشف کاراکترهای مختلف کمک کند. (به عنوان مثال آنها باید به عنوان یک بالرین، ببر، آدم 80 ساله و ... حرکت کنند و یخ بزنند.)

این بازی از اینجا گرفته شده است.