بازی نمایشی: هیچ کاری نکن

نوع: گرم کردن

هدف: این بازی در یک طبقه‌بندی که من آن را مینیمالیسم می‌گویم، قرار می‌گیرد. این بازی بسیار ساده و در عین حال موثر برای تمرکز کلاسی و کمی سرگرم‌کننده برای شروع یک جلسه است.

روش:

1. کلاس در یک دایره بایستد.

2. به آنها بگویید شما (با چشمک) یک بازی فوق‌العاده پیچیده را معرفی می‌کنید که احتیاج به تمرکز کامل دارد. آنها باید... بایستند و هیچ کاری نکنند.

3. بله، همین است. فقط بایستید و کاری نکنید.

4. اجازه دهید این اتفاق بیفتد.

5. بعد از چند لحظه به آنها بگویید که می خواهید آن را جالب‌تر کنید. آنها به طور عادی به فردی که سمت چپیشان ایستاده است، نگاه می‌کنند و باید هر جنبش کوچکی که او به طور طبیعی انجام می‌دهد، کپی کنند.

6. این موج جالبی را در دایره ایجاد می‌کند.

7. اجازه دهید این بازی برای مدت زمانی طولانی انجام شود.

8. سپس از نو کار را شروع کنید و به هر نفر بگویید که کاملا ساکت باشد و دوباره شروع کند.

9. ادامه بازی را در نظر بگیرید: فردی را که سمت راست شما است، ببینید. حرکات او را بدون توجه به اینکه چقدر کوچک است، 50٪ بزرگتر کنید. سپس 100٪ و بعد 150٪ و بیشتر بزرگ کنید.

ارزیابی: چه احساسی از انجام این بازی داشتید؟ چه چیزهای جدیدی متوجه شدید؟ شایع ترین نوع جنبش‌ها کدام‌ها بود؟ آیا ما به طور کامل ساکت بودیم؟

و اگر نمی‌دانید این بازی از کجا گرفته شده... کلیک کنید.