بازی نمایشی: Bippity Bippity Bop

نوع بازی: گرم کردن

هدف:

- توجه و کار بر روی تصمیم‌گیری سریع.

- یاد بگیرید چگونه به سرعت واکنش نشان دهید.

- کار بر روی تمرکز

- افزایش احساس راحتی گروه

- به دست آوردن انرژی و لذت بردن!

امکانات لازم:

یک فضای کافی بزرگ برای کل کلاس که راحت در یک دایره بایستند.

روش:

1- کل کلاس در یک دایره و معلم در مرکز آن دایره بایستد.

2- معلم به هرکسی که در دایره است، اشاره می‌کند و هر اندازه که می‌تواند "Bippity Bippity Bop" را سریع می‌گوید. نفری که به او اشاره شده است قبل از اینکه معلم جمله‌اش را تمام کند باید بگوید bop. اگر معلم به دانش‌آموز اشاره کند و فقط بگوید bop، دانش‌آموز باید ساکت بماند. هدف معلم این است که دانش‌آموزان در سناریوی اول به اندازی کافی با سرعت bop نگویند و در دومی bop بگویند.

3- بعد از اینکه این مرحله به خوبی توسط گروه فهمیده شد، نوبت آن است که بعد دیگری اضافه شود. اگر معلم به یک دانش‌آموز اشاره می‌کند و می‌گوید خانه‌ی خالی از سکنه (haunted house)، دانش‌آموز باید دولا شود و با صدای غم‌انگیزی بگوید: "بفرمایید تو! بفرمایید تو!" دو دانش‌آموزی که سمت چپ و راست او هستند، باید از هر دو دست خود برای ساختن سقف یک خانه بر روی دانش‌آموز دولا شده استفاده کنند.

4- اگر معلم به یک دانش‌آموز اشاره کند و بگوید هاوایی (Hawaii)، دانش‌آموزی که به او اشاره شده است باید برای رقص حولا (hula) اقدام کند درحالی که دانش‌آموزان سمت چپ و راست باید دستان خود را به شکل درختان نخل درآورند.

5- اگر معلم به یک دانش‌آموز اشاره کرد و به او گفت گودزیلا ، دانش‌آموز باید در جا پا بکوبد و مثل گودزیلا سر و صدا کند، در حالی که دانش‌آموز سمت چپ و راست او باید خود را پنهان کنند و فریاد بزنند.

6- اگر زمان دارید، می‌توانید چیزهای بیشتری بیفزایید. (نظرات دیگران را برای گرفتن ایده‌های عالی جویا شوید!)

7- در نهایت هنگامی که کلاس مسلط شد، شما می‌توانید "حالت حذف" را اضافه کنید: اگر یک دانش‌آموز اشتباه کرد، او باید بنشیند. بازی را تا زمانی که یک برنده داشته باشد، ادامه دهید.

این نوشته را در سایت مرجع بخوانید.