تکنیک‌های پایه در کارگاه نمایش-صندلی داغ

چرا این کار را انجام می‌دهیم؟

صندلی داغ به کلاس اجازه می‌دهد تا از افراد در نقشی که هستند، سوال کنند. این به گروه کمک می‌کند که در مورد ویژگی‌های ظاهری یک کاراکتر بیشتر بدانند.

این کار چگونه انجام می‌شود؟

یک نفر بر روی صندلی رو به بقیه‌ی کلاس می‌نشیند. کلاس می‌تواند در مورد کاراکتری که بر روی صندلی نشسته است، سوال کند. این سوالات احتمالا برای این پرسیده می‌شود تا دانش گروه از کاراکتر جسمیت پیدا کند. این مهم است که شخصی که بر روی صندلی داغ نشسته است در طول جلسه کاراکتر خود را حفظ کند. فردی که مورد سوال قرار می‌گیرد، باید به سوالات طبق آنچه که او قبلا در مورد کاراکتر می‌داند، پاسخ دهد اما اگر یک پرسشگر اطلاعات بیشتری نیاز داشت، فرد می‌تواند از تخیل خود برای تقویت کاراکتر استفاده کند.

روش‌هایی که شما می‌توانید از آن استفاده کنید

در بداهه‌سازی.

در طول یک صحنه که توسط اعضای کلاس بازی می‌شود، فعالیت می‌تواند متوقف شود (با فریاد یخ بزنید!) و گروه می‌تواند از کاراکترها در مورد آنچه که در آن لحظه در حال اتفاق است، سوال کند.

یک گروه می‌تواند به طور جمعی برای یک کاراکتر پاسخ دهد. یک صندلی بردارید و بر روی آن چیزی بگذارید که کاراکتر مورد نظر را در سوال نشان می‌دهد، برای مثال یک کلاه یا ژاکت. گروهی که برای این کاراکتر پاسخ می‌دهد، باید پشت صندلی، رو به بقیه کلاس ایستاده باشند. کلاس باید سوالات را خطاب به صندلی و هر کسی از گروه که می‌تواند، پاسخ دهد، بپرسد.

این می‌تواند به روش دیگری نیز انجام شود. مربی می‌تواند در نقش یک کاراکتر از نمایش که گروه دوست دارد از او سوال کند، قرار بگیرد. این می‌تواند به طور عادی انجام شود، جایی که کلاس در جایگاه خود قرار می‌گیرد و معلم در نقش کاراکتر باید بر صندلی داغ بنشیند. در روشی دیگر، کلاس در یک دایره می‌نشیند و معلم در نقش خود داخل دایره می‌نشیند، رو به صندلی داغ که بر روی آن تکه‌ای از لباس/ وسیله‌ی صحنه وجود دارد. گروه سوالاتی را از کاراکتر که توسط صندلی داغ به حالت نمادین درآمده است، می‌پرسد و معلم در نقش کاراکتری که بر روی صندلی داغ است، باید پاسخ دهد.