تکنیک‌های پایه در کارگاه نمایش- گزارش

چرا این کار را انجام می‌دهیم؟

گزارش یکی از تکنیک‌های نمایش است که حوادث را از طریق گزارش خبرهای تلویزیونی یا به شکل مستند نمایش می‌دهد. بنابراین این یک نمایش در دسترس و بسیار آشنا برای بچه‌ها است.

گزارش گروه را برای کشف هر دو جنبه‌ی یک موضوع و تمرکز بر نقاط اختلاف رویکردهای موجود در هر رویداد قادر می‌سازد. این تکنیک همچنین می‌تواند برای کشف چگونگی تحریف رویدادها توسط مطبوعات مورد استفاده قرار بگیرد.

این کار چگونه انجام می‌شود؟

این تکنیک از اساس یک تمرین طراحی و خلق است. کلاس را به گروه‌های کوچکتر تقسیم کنید، مطمئن شوید که اعضای هر گروه به اندازه‌ای هستند که بتوانند کاراکترهای لازم را پوشش دهند.

به هر گروه یک داستان خبری با جزئیاتی که لازم می‌دانید، بدهید. از هر گروه بخواهید که تصمیم بگیرند که کدام کاراکترها باید در گزارش خبری شرکت کنند. آنها را تشویق کنید که کسی را برای اجرای اخبار در نظر بگیرند، کسی که مصاحبه می‌کند، مورد مصاحبه قرار می‌گیرد، فیلم‌برداری می‌کند، آیا اینجا یک لحن خاصی وجود دارد؟

مطمئن شوید که گروه‌ها یک استدلال متعادل در گزارش دارند، یا حداقل در صورت عدم توازن توجیهی برای این کار دارند.

روش‌هایی که شما می‌توانید از آن استفاده کنید

به جای گزارش‌های خبری تلویزیون، شما می‌توانید از فرم تبلیغاتی معمول تلویزیون یا رادیو برای تمرین استفاده کنید.

گروه‌ها می‌توانند یک تبلیغ ساده با استفاده از موزیک، آهنگ، رقص، شعار و... برای فروش یک محصول طراحی کنند.

شما می‌توانید برای محصولات "ضد تبلیغ طراحی" کنید که ممکن است ما فکر کنیم به آن نیاز داریم، اما می‌توان به آسانی بدون آن زندگی کرد. مثلا: اتومبیل‌های فانتزی، شیرینی و ...

به شیوه‌ای خلاق آگهی‌های اطلاعات عمومی برای انتقال یک پیام مهم طراحی کنید.