10 نکته‌ی مهم برای مدیریت کلاس‌های نمایش

این نکات به طور خاص طراحی شده‌اند تا به شما در برقراری انضباط کلاس‌های تئاتر برای سال تحصیلی آینده کمک کنند. بنابراین اگر شما قرار است برای اولین بار مربی یک کلاس پر از دانش‌آموز شوید و یا یک مربی باتجربه‌ی تئاتر هستید، اینجا 10 نکته برای مدیریت کلاس‌های تئاتر وجود دارد!

10: از فضای موجود نهایت استفاده را ببرید

این که شما در یک کلاس درس، یک تئاتر یا یک ورزشگاه کار می کنید در هر صورت نیاز دارید که فضا را برای کار و کاهش حواس پرتی ها آماده کنید. اطمینان حاصل کنید، مکان هایی را که دانش آموزان می‌توانند مخفی شوند از بین برده و فضاهای کلاس، کار و نمایش تعیین شده‌اند. این به شما کمک خواهد کرد که دانش‌آموزان را بر کار خود متمرکز نگه دارید.

9: آماده باشید

احساسی بدتر از یک اتاق پر از دانش‌آموز و ناآماده وجود ندارد. اگر این اولین بار است که تدریس می کنید، زمانی را برای نوشتن یک یا دو هفته از برنامه‌های درسی اختصاص دهید و یک لیست اضطراری از بازی‌ها یا فعالیت‌هایی که ممکن است به آنها نیاز پیدا شود، تهیه کنید. اگر شما یک معلم باتجربه هستید، برنامه‌های درسی خود را انجام دهید و آن درس‌هایی را پیدا کنید که به اندازه‌ی کافی برنامه ریزی نشده‌اند. حالا زمان پیدا کردن ایرادها است!

8: صادق باش

حتی اگر شما مسئول باشید، لازم نیست یک دیکتاتور بی‌عاطفه باشید. از در میان گذاشتن امیدها، آرزوها و انتظارات خود با دانش‌آموزان نگران نباشید. دانستن دیدگاهی که شما در مورد این کلاس دارید به دانش‌آموزان برای کمک به شما در رسیدن به این دیدگاه یاری می‌رساند.

7: به طور واضح انتظارات را بیان کنید

خواه شما انتظارات‌تان را در برنامه می‌آورید، آنها را بر روی تخته می‌نویسید یا در یک پوستر می‌آورید، اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان از انتظارات شما در کلاس درس آگاهی دارند. این برای عملکرد و انتظارات دانشگاهی و همچنین نظم و انضباط است.

6: از قوانین و حد و حدود مدرسه آگاه باشید

از کارهایی که می‌توانید یا نمی‌توانید در کلاس درس انجام دهید، اطمینان حاصل کنید. این شامل آن چیزهایی می‌شود که شما می توانید در صحنه انجام دهید! اگر هر گونه سوال در مورد یک فعالیت یا یک نمایشنامه وجود دارد، ابتدا آن را با یک سرپرست در میان گذارید. شما با دانستن قوانین به دانش‌آموزان خود کمک می‌کنید تا از قوانین اطلاع پیدا کنند.

5: نظر دانش‌آموزان را در مورد قوانین بگیرید

اجازه دهید دانش آموزان نظر خود را در مورد قوانین و انتظارات کلاس درس بیان کنند. وقتی دانش آموزان قوانین را از خود بدانند برای تشویق همکلاسی‌ها در پیگیری قوانین احساس قدرت پیدا می‌کنند.

4: عواقب داشته باشد

اگر قوانین شکسته شوند، اطمینان حاصل کنید که عواقب مناسبی وجود دارد. این به دانش آموزان اجازه می‌دهد تا بدانند که شما در مورد برقراری نظم در کلاس درس جدی هستید.

3: نظر دانش آموزان را در مورد پیامدها دریافت کنید

پیامدهایی که دانش‌آموزان برای شکستن قوانین پیشنهاد می‌دهند، فقط آنها را عادلانه‎‌تر نمی کند (به هر حال، دانش‌آموزان آنها را پیشنهاد داده‌اند)، اما اغلب اوقات این پیامدها را بادوام‌تر می‌کند.

2: در مورد پیامدها مصر باشید

اگر قوانین شکسته شوند یا انتظارات برآورده نشوند، ناکامی‌ها باید تایید و پیامدها تحمیل شوند. اگر شما پیگیری نکنید، به دانش‌آموزان خود می‌گویید، شما آنچه که می گویید نیستید.

1: محکم باشید

این اولین نکته‌ی مدیریتی است. همه‌ی دانش آموزان را در استانداردهای خود از کار، عملکرد و یکپارچگی حفظ کنید، مهم نیست که آنها عزیز کلاس یا دلقک کلاس هستند و به کلاس شما احترام می گذارند. محکم بودن علامت یک معلم موفق است.

اصل مقاله را می‌توانید اینجا بخوانید.