من و حقوق محیط زیست

روزی که با تردید و کمی بی میلی رشته های قابل انتخاب برای کارشناسی ارشد خود را ردیف می کردم فکر نمی کردم یک ماه بعد هر روز بابت قبولی در رشته حقوق محیط زیست انقدر خوشحال و خرسند باشم که به همه بگویم یکی از بهترین اتفاقات زندگی ام رقم خورده است.

برای من که هیچ گاه گرایش های حقوقی محض جذبم نکرده بود، یک رشته میان رشته ای آن هم تا این اندازه مرتبط با زندگی اجتماعی انسانها می توانست رویایی باشد.

از اساتید عالی و هم کلاسیهای بی نظیر که بگذریم، این رشته من را با دنیایی آشنا کرد که تا بحال به آن توجه نکرده بودم، دنیایی که پیرامون من را شکل داده و تمام وجوه زندگی من، سرنوشت و آینده فرزندان و نسل های بعد از من را در بر می گیرد اما هیچ گاه به تأثیر فوق العاده اش بر زندگی ام توجه نکرده بودم، حالا نه تنها نگاه خاص و ویژه به این دنیا جالب به نظر می رسید که مباحث حقوقی هم وقتی با آن مرتبط می شد بسیار جذاب می نمود.

پس فکر کردم حالا که ورود به این دنیا برای من جالب بوده ، شاید به اشتراک گذاشتن دغدغه هایی که برایم ایجاد می کند برای دیگران و یا من در آینده هم جالب به نظر برسد، پس می نویسم!