نوشتن برای من همانند داد زدن یک انسان خسته از زندگی بر قله یک کوه است


محمدحسن صالحی حاجی آبادی این افراد را دنبال می‌کند:

عاشق یادگیری. توسعه‌دهنده‌ی وب. علاقه‌مند به مباحث تجربه‌ی کاربری.
کسی که فکر می‌کند حقوق خوانده!
هکر، توسعه‌دهنده، معمار نرم‌افزار، نیجا(نگهبان) خط فارسی، در راستای حفظ، صیانت و گسترش آن در رسانه‌های دیجیتال مشغول به تحقیق و پژوهش می‌باشم..
رضا شکراللهی