یک بسیجی آپدیت و امروزی و در عین حال دغدغه‌مند. http://basij57.blog.ir