مزیت های استارتاپ

انعطاف پذیری ساعت ها: کار کردن از خانه یا از محل کار از راه دور به یک فریلنسر اجازه می دهد تا کار خود را در زمان مناسب برای شما انجام دهد.

کنترل کار: به عنوان یک کارگر آزاد، می توانید حجم کار خود را کنترل کنید. در حالی که خواسته های مشتری می تواند، در زمان ها، برنامه خود را دیکته کند، می توانید در طول زمان های شلوغ کار خود را متوقف کنید یا کارهای بیشتری را در زمان های شلوغ انجام دهید.

مواجهه ملی: فریلنسرها از لحاظ جغرافیایی محدود به خدمات مشتریان محلی نیستند. شما می توانید برای مشتریان در سراسر کشور یا در سراسر جهان کار کنید.

مهارت های جدید: به عنوان یک فریلنسر ، مهارت های جدیدی را از ضرورت یاد می گیرید که ممکن است به عنوان یک کارمند حقوقی سنتی به دست نیاورید. این مهارت ها ممکن است شامل بازاریابی، فروش، مدیریت اداری و توسعه مشتری و همچنین دانش در طیف وسیعی از زمینه های عملی باشد.

بدون رفت و آمد: کار کردن از خانه انتقال رفت و آمد روزانه به دفتر و از دفتر را حذف می کند، صرفه جویی ساعت شما در زمان سفر و هزینه های پارکینگ، سوخت و تعمیر و نگهداری خودرو. حتی اگر از اداره راه دور به دور از خانه کار کنید، می توانید محل مناسب و نزدیک به خانه را انتخاب کنید.

آزادی: به عنوان یک فریلنسر ، می توانید مشتریانی را که می خواهید با آنها کار کنید و پروژه هایی که در آن کار می کنید انتخاب کنید.

کنترل درآمد: درآمد شما نتیجه مستقیم تلاش های شما است تا اینکه توسط شرکت حقوقی یا شرکت قانون تعیین شود. در بیشتر موارد، هرچه سخت تر کار کنید، پاداش بیشتر است.

تعادل کار و زندگی: از آنجا که آنها از خانه کار می کنند، فریلنسرها اغلب دارای تعادل کار و زندگی بهتر هستند. شما می توانید زمان بیشتری را با خانواده خود صرف کنید و لحظات خود را برای استراحت و کارهایی که دوست دارید انجام دهید.

گوناگونی: کاریابی در بازار کار قانونی در حال کاهش است. از دست دادن شغل کم نیست. با این حال، از آنجا که اکثر فارغالتحصیلان برای چندین مشتری کار می کنند، از دست دادن یک مشتری به معنای بیکاری نیست.

اعتبار کامل: هنگامی که شما به عنوان یک فریلنسر کار می کنید، اعتبار کاملی را برای کار دریافت می کنید. شما لازم نیست که در مورد اشتباهاتان نگران باشید.

بازار کار آنلاین مدیا- بکام