آغاز سال هجری قمری مبارک باد

به نام خدا

شاید تعجب کنید که مگر محرم آغاز سال نیست پس چرا درآغاز ربیع الاول تبریک گفته ام ؟ دقت کنید

رسول الله در اول ربیع ازمکه راهی یثرب شدند ودر هشتم وارد آن شهر شدند که بعدا بنام مدینه شد .بلافاصله با ورود حکومت خودرا بنیان نهادند .

در دوره خلیفه دوم درشورا درخصوص تغییر سال عربی به هجری قمری تصمیم گرفته شد ودر مورد آغاز آن بحث شد وامام علی پیشنهاد ربیع الاول را دادند که آغاز هجرت ومیلاد پیامبر درآن ماه بود .اما مورد پذیرش خلیفه قرار نگرفت و همان محرم که در اعراب جاهلی آغاز سال بود آغاز سال هجری قمری معین شد که تا کنون ادامه دارد .اما

درایت مولا در ایجاد اتحاد میان مسلمانان در آینده را میتوان دریافت.

ریبع الاول بمعنای بهار است وهجرت پیامبر ومیلاد ان حضرت در همان ماه است وبعدها آغاز امامت امام مهدی درهشتم بوقوع پیوست .علاوه برآن با وقوع رویدادکربلا در محرم ورحلت یا شهادت برخی از امامان در همان ماه عملا ماه محرم را برای اعراب دچار مشکل کرد و بعبارتی بهارشان زمستان شد

اگر پیشنهاد مولا پذیرفته میشد امروز جهان اسلام آغاز سال هجری قمری را جشن میگرفت و با ایام مبارکی روبرو بود واهل سنت درگیر عاشورای حسینی در آغاز سال نو نمیشدند. زهی تاسف 

اما هنوز میتوان برای وحدت میان مسلمانان رهبران دینی اقدام کنند.