سلام من بهنام فتحی هستم، مهندس معمار ، در تلاشم درباره ی معماری بنویسم.