معماری چیه؟معمار کیه؟!

از روز اولی که وارد رشته ی معماری شدم همیشه کنجکاو بودم معنی ظاهری معمار و معماری رو کنار بگذارم و بدنبال معنایی عمیق تر و حرفه ای تر بگردم و پاسخی درخور این دو کلمه ی بسیار پر تفسیر بیابم، برای همین از معماران بنام کشور ، صاحب نظران حوزه ی معماری و مولفان این رشته که در زمینه ی پدیدارشناسی معماری فعال بودند سوال کردم، جالب اینجاست که بسیاری از این عزیزان درمورد چیستی معماری طفره رفتند ویا جوابی نامتعارف و بدور از فلسفه می دادند، این بود که تصمیم گرفتم در این زمینه پژوهش کنم و غالب نتایج دست یافته رو با رفرنس و منبع بازنشر بدم و دیدگاه مکاتب مختلف رو بررسی کنم ،اگر شما هم مثل من بدنبال پاسخ هستید پیشنهاد می کنم مطالبی که از این به بعد به اشتراک خواهم گذاشت رو دنبال کنید.

https://www.instagram.com/p/B_PBv7fApxy/?utm_source=ig_web_copy_link