خانه تکانی بهاری

اگر در سال ۹۷ برنامه اتان پر بود از دوره های مختلف توسعه فردی و شخصیت شناسی و کارگاه های شناخت رسالت فردی و تفکر خلاق و هدف گذاری و ان ال پی و …

اگر کتابخانه تان در سال ۹۷ پرتر از قبل شد با کتاب هایی مثل صبح جادویی و اثرمرکب و قدرت عادت و خوب به عالی و چهار اثر از فلورانس و شفای زندگی و …

اگر هیچ کدام از موارد بالا در مورد شما صدق نمی کند…

اگر خودتان را دوست دارید و به این باور دارید که قهرمان زندگی خودتان هستید،پیشنهاد می کنم تمرین هایی که برای یک خانه تکانی بهاری طراحی شده اند را انجام دهید.

شما می توانید فایل این تمرین ها را از سایت من دانلود کنید.