پادکست: موفقیت مالی

پادکست: موفقیت مالی
پادکست: موفقیت مالی

پادکست موفقیت مالی برگرفته از گفته ها و تعالیمیم از بزرگان سرمایه گذاری و ثروتنمدان در دنیاست که بصورت صوتی تقذیم شما عزیزان میگردد.مطمعنا با شنیدن این پادکست جذاب و شنیدنی و درک مطالب آن تحولی در زندگی مالی شما بوجود خواهد آمد.


https://khalgheservat.ir/%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/