کتاب صوتی هدف (برایان تریسی)

https://khalgheservat.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%db%8c/
کتاب صوتی هدف (برایان تریسی)
کتاب صوتی هدف (برایان تریسی)


کتاب هدف از برایان تریسی ، یکی از بهترین کتاب های موجود در زمینه هدف و برنامه ریزی میباشد که تالیف شده است.وی در این کتاب به زبان بسیار ساده و در عین حال کاربردی به بیان هدفگذاری در زندگی میپردازد و اموزش میدهد با چه روشهای میتوان یک زندگی هدفمند و سعادتمندی را ساخت.با عمل به برنامه های این کتاب، در مدت بسیار کوتاهی میتوانید زندگی خود را متحول کنید.


https://khalgheservat.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%db%8c/