نگاهی به میز مدیریت چند نفر از افراد موفق و برجسته (قسمت 3) | مبلمان اداری بنکو

در دو قسمت اول این مقاله به نحوه ی نظم بخشیدن به میز مدیریت چند نفر از افراد موفق پرداختیم. در این قسمت هم میز مدیریت دو نفردیگر را بررسی می کنیم.

میز مدیریت جوسِلین گلی
میز مدیریت جوسِلین گلی

جوسِلین گلی، نویسنده ی کارایی و بهره وری و سر دبیر "تک تک روزهای زندگی خود را مدیریت کنید: برنامه ریزی کرده، تمرکز کنید و خلاق باشید".او می گوید: "من از بی نظمی متنفرم. در واقع بیش از حد منظم هستم و هیچگاه چیزی را که لازم نباشد، بر روی میز مدیریت نگه نمی دارم. حتی برای میز مدیریت خود کشو هم طراحی نکرده ام تا مبادا چیزهای بی استفاده را در آن بگذارم".مهم ترین نکته در مورد میز مدیریت او این است که میز او، میز مدیریت بسیار بزرگی است و به همین دلیل فضای زیادی در اختیار دارد. سه چیز همیشه بر روی میز مدیریت او وجود دارد: لپ تاپ، یک دفتر بزرگ طراحی برای کشف ایده ها و دفتر یادداشت برای یادداشت کردن کارهایی که باید انجام شوند." با این اوصاف، برای پروژه ی فعلی جای زیادی بر روی میز کار خود در اختیار دارم. من در حال حاضر بر روی یک کتاب جدید هم کار می کنم، در واقع پنج پیش نویس کتاب در بسته های مختلف بر روی میز مدیریت من وجود دارد."

میز مدیریت کیپ تیندل
میز مدیریت کیپ تیندل

میز مدیریت کیپ تیندل

کیپ تیندل به عنوان مدیرعامل و مؤسس فروشگاه کانتینر، به ابزارهای نظم بخشی بی شماری دسترسی دارد تا میز مدیریت خود را مرتب و منظم نگه دارد، اما او در مورد آنچه که استفاده می کند، بسیار گزینشی عمل می کند. او می گوید: " دوست دارم سطح میز مدیریت خود را تا جایی که امکان دارد، خلوت و بدون چیزهای زائد و اضافی نگه دارم. ترجیح می دهم به جای چسبیدن به میز مدیریت ، خیلی وقت ها از میز مدیریت خود دور شده و با دیگران تعامل داشته باشم".تیندل از نظم دهنده های روی میز مدیریت برای مرتب کردن چیزهایش و نگهداشتن لوازم التحریر استفاده می کند. از چیزهای دیگری که بر روی میز مدیریت او دیده می شود، چند کتاب می باشد که توسط دوستان و همکارانش نوشته شده است. او در حال حاضر مشغول خواندن دو کتاب از دوستانش می باشد. در ضمن برای تزئین سطح روی میز مدیریت ، مجموعه ای از هفت مکعب رنگی بر روی میز مدیریت خود قرار داده است که نشانگر هفت اصل شرکت می باشد و به هر کسی یادآوری می کند که باید با کارمندان، مشتریان، فروشندگان، سهامداران و اتحادیه با عزت و احترام رفتار کند.از آنجایی که میز مدیریت او بسیار ساده است، معمولا شلوغ و بی نظم نمی شود، او می گوید: "همانطور که می توانید تصور کنید، ما دوست داریم چیزها را در فروشگاه کانتینر بسیار منظم و مرتب نگه داریم."در این مقاله ی سه قسمتی، میز مدیریت چند نفر از افراد موفق را بررسی کردیم و دیدیم که معمولا فقط چیزهای ضروری بر روی میز مدیریت آنها قرار می گیرد. البته این قانون کلی نیست و هر کسی بسته به سلیقه ی خود می تواند میز مدیریت خود را برای کار آماده کند.

نوشته شده توسط استفانی وزا

منبع:https://www.benko-co.com