ویرگول
ورودثبت نام
بهار شمس
بهار شمس
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

فروش ابر روان کننده بتن

به نقل از سایت بتنو، از دیدگاه عملکرد این افزودنی ها در بتن می توان آن را از چند جنبه مورد بررسی قرار داد. اول از دیدگاه افزایش اسلامپ بتن می توان به صورت کلی گفت از افزودنی روان کننده جهت ساخت بتن با اسلامپ با اسلامپ حدودی 10-14 ، از فوق روان کننده بتن جهت ساخت بتن با اسلامپ حدودی 15-19 و از محصول ابر روان کننده جهت ساخت بتن های اسلامپ بالاتر از 20 و یا بتن خود تراکم استفاده می شود. از دیدگاه مقاومتی معمولا از افزودنی روان کننده بتن جهت کاهش میزان آب به میزان 5 درصد و جهت ساخت بتن با میزان مقاومت حدودی 20 مگاپاسکال ، از افزودنی فوق روان کننده جهت کاهش میزان آب به میزان 12ال 15 درصد و جهت ساخت بتن با مقاومت حدود 30 الی 40 مگاپاسکال و از ابر روان کننده بتن جهت کاهش مقدار آب به میزان حدودی 20 الی 30 درصد و جهت ساخت بتن های با مقاومت بالاتر از 40 مگاپاسکال استفاده می شود.

فروش ابر روان کننده بتن

شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید