برام جالب بود

روی پروتکل ارتباطی amqp کار کردم بنظر راه حل خوبی میاد...

درباره میکروسرویسها هم مجموعه مقالات مفصلی خوندم... مخصوصا موضوع سرویس مش برام جالب بود...

لازم بدون اینکه کدی بزنم به بتونم به activemq وصل شم هم به شکل تولیدکننده هم مصرف کننده باید ببینم همچین کلاینتی وجود داره یانه!

۲۰:۱۱ یه نوشته تو ویرگول خوندم و منو به فکر برد که داستانی فنی بنویسم... خیلی وقتهاست که جزو آرزوهام شده که همچین داستانی بنویسم...