بی انگیزه گی همه وجودم رو فرا گرفته

چند ماه از آخرین نوشتم میگذره!
با وجود علاقه ام دست و دلم به نوشتن نمیرفت.
جشن تولد مختصری برام در شرکت همکارانم گرفتن. برام لحظات به یادماندی و خوبی بود.
مدتی هست که بی انگیزه گی همه وجودم رو فرا گرفته.
شروع به گوش دادن و خوندن و دیدن موضوعات انگیزشی شدم. سابقا توجهی به اینطور محتواها نداشتم.
کانالی که از م.ب. گرفتم خوب هست.