اعتراض یا اغتشاش مدنی؟!


#تریبون_آزاد
◾️ اعتراض یا اغتشاش مدنی؟!
📩 ارسالی از a.gh

یکی از تفاوت های بارز این اعتراضات نسبت به اعتراضات دهه های اخیر جدا از محوریت زنان در آنان و حضور گسترده جوانان و نوجوانان در آن(!!) حجم گسترده خشونت در آن بود! آتش زدن پلیس تا بریدن گلوی آن و نیز کتک زدن برخی افراد و... مصادیق عینی چنین خشمی است. بدیهی است که عوامل مختلفی در پدیداری چنین فاجعه ای نقش دارند. فارغ از نگاه های تعصبی، قشر به خصوصی از مردم که در این سال ها برای به ثمر نشستن آرزو های خود وسیله ای جز اعتراض و به گوش رساندن فریاد های مطالبات خود از طریق تجمعات نداشته اند، در مقابل مطالبات بعضا حق و بعضا ناحق خود همواره با یک نههههه بزرگ(!!!) روبرو بودند و این در طول زمان نتیجه ای جز ایجاد یک عقده ی پر از خشم و نفرت نداشته است که این روز ها بروز و ظهور آن را در اشکال مختلف می بینیم. البته نباید از این نکته نیز غافل شد که حضور پرشور(!) و عجیب نوجوانان و جوانان و دمیدن بر طبل احساسات آنان نیز در بروز چنین رفتار های هیجانی و بعضا دهشت باری بی تاثیر نبوده است؛ صحنه هایی از نوع که ماموری زیر چک و لگد های صدها و حتی هزاران نوجوان و جوان جان به لب می گردد. حال چرا افراد به اصطلاح معترض در ظاهر نیز به شعار آزادی پاییند نیستند و چادر از سر زن محجبه ای می کشند یا مسجدی را آتش می زنند و... شاید بتوان به ظاهر اکتفا کرد و گفت اینان اصلا دنبال آزادی نیستند و خواسته ای جز عقده گشایی و یا پیروی از امیال شهوانی ندارند؛ اما چنین تحلیلی از این واقعه عین سفاهت است و بس. آنچه که شاید بتوان آن را علت اصلی این حوادث دانست، این است که در چنین رویدادهایی کنترل احساسات و هیجانات کار بسی دشوار است و لذا بعید نیست که اکنون شاهد چنین حوادث تلخ و ناگوار برای هر دو گروه معترض و نیروهای نظامی و انتظامی هستیم. در ضمن که این جریانات قطعا کنترل شده است و خودجوش نامیدن آن کمی دور از عقل و منطق است و شاید از این رهگذر عده ای به عمد در آتش خشم مردم می دمند تا بر شکاف و دوگانگی میان مذهبی و غیر مذهبی،حکومتی و انقلابی و... بیفزایند. در پایان نیز باید خاطرنشان کرد که این اعتراضات اولین نبوده و آخرین آنها هم نخواهد بود اما آنچه که شاید روی پنهان این حوادث باشد، این است که حکومت فعلی ایران در هر اعتراض این چنینی پایگاه اجتماعی خود را بیشتر و بیشتر از دست می دهد و البته خواهد داد. پس چه بسا دیر زمانی نباشد همین مردمی که تاکنون(!!) پشتیبان حکومت بوده اند، دست از عقاید خود برداشته و خود در خط مقدم مبارزات به اصطلاح مدنی گروه مقابل باشند.


💠 لطفا شما نیز نظرات و تحلیل های خود را از اتفاقات اخیر برای ما ارسال کرده و دیگران را از دیدگاه های خود بهره مند سازید. بدیهی است که نظرات حاوی توهین منعکس نخواهد شد. 🙏🏼🌹