تجارت اجتماعی یا Social-Commerce چیست ؟

تجارت اجتماعی یا Social-Commerce چیست ؟
تجارت اجتماعی به طور کلی یه جور رفتاره. رفتار از سمت مصرف‌کنندگان با ع...