انواع هرس تخصصی

انواع هرس درخت
انواع هرس درخت


هرس درخت عبارت است از قطع کامل یا جزئی شاخه، ریشه، پوست، برگ و یا گل و میوه به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه. هرس درخت یکی از نگرانیهای مهم باغداران است و انجام صحیح آن میتواند ضامن موفقیت باغدار گردد اما اگر ناآگاهانه انجام شود ناخودآگاه این شعر به یاد انسان می آید که:

خشت اول چون نهد معمار کج // تا ثریا میرود دیوار کج

هرس درختان یکی از موارد مهم در نگه داری درخت است که اگر صحیح و به موقع انجام شود عمر درخت و هم چنین میوه های آن را تحت تاثیر قرار می دهد. هرس درختان یکی از خدماتی است که توسط بیژن صمغ آبادی ارائه می گردد. هرس درختان کاری است که نیاز به تجربه دارد زیرا اگر اشتباهی در هرس درختان صورت گیرد باعث آسیب رسیدن به درختان می گردد.

اگر در مورد هرس درخت و موارد زیر می خواهید مطلبی بخوانید بهتر است ادامه این متن را بخوانید:

زمان دقیق هرس درختان

آموزش هرس درخت انگور

هرس درخت گردو

هرس درختان میوه هسته دار

هرس درخت گیلاس

هرس درختان مرکبات

نحوه هرس درخت زردآلو

هرس درخت گلابی اسپادانا

هرس درخت خرمالو

چرا هرس درخت ؟?

واژه هاي Pruning ( هرس) و Training ( تربيت) در واقع اهداف يكساني را دنبال مي كنند اما امروزه باغباني نوين سعي در سوق دادن درختان ميوه به سمت fruiting habit ( عادت ميوه دهي) با استفاده از تربيت صحيح آنان دارد. شايان ذكر است كه Training فرم و شكلي است كه هرس در آن اجرا مي گردد و هيچگاه تربيت و هرس جدا از هم نبوده اند. در واقع مي توان گفت كه هر تربيتي به هرس محتاج است اما هر هرسي لزوما تربيت نيست.

در تفكر باغداري قديمي و سنتي، باغدار خوب كسي است كه صاحب درختان تنومند و بزرگ باشد اما امروزه استفاده از مكانيزاسيون در باغباني باعث گرديده درختان كوتاه اما پر بار جاي خود را در دل باغداران باز نمايد.

امروزه ديگر، گردو كاران ضرب المثل معروف ديگران كاشتند ما بخوريم ما مي كاريم تا … را فراموش كرده و به جاي آن گردوهايي مي كارند كه یک چهارم گردوهاي ايراني ارتفاع داشته و 5 ساله به باردهي مي رسند.

با توجه به زمان هرس درخت دو نوع هرس عمده وجود دارد.

winter pruning ( هرس درخت زمستانه)

Green pruning our summer pruning ( هرس سبز يا تابستانه)

چنانچه هرس درخت منجر به قطع تعداد زيادي از شاخه ها و خصوصاً جوان كردن درختان پير گردد به آن Hard pruning (هرس سنگين) و در صورتي كه فقط به سرزني و حذف چند شاخه محدود منتهي گردد به آن Light pruning ( هرس سبك) گفته مي شود .

اهداف هرس درخت

حذف شاخه هاي ناخواسته و نابه جا و آلوده

توزيع و پراكنش مناسب شاخه ها در كليه جهات به گونه اي كه همه شاخه ها به طور يكنواخت از نور خورشيد و هواي تازه بهره مند گردند.

ايجاد تعادل بين Aerial Part ( اندام هوايي) و Ground Part ( اندام زميني)

حذف Water sprouts ( نركها) و پاجوش ها و Suckers ( ريشه جوش ها) و Epicromic shoots ( تنه جوش ها) و ساير شاخه هاي ناخواسته

تنك كردن گل ها و ميوه ها و متعادل كردن بار درخت به گونه اي كه درخت دچار Alternate bearing (سال آوري) نگردد.

فرم دادن درخت

شكل سازي زينتي

هرس درخت و شاخه های بارده

ميوه يا بار درخت بر حسب Fruiting habit ( عادت ميوه دهي) در گونه هاي مختلف درختان متفاوت و در شاخه هاي كوچكي بنام اسپور تشكيل مي شود.

هرس درخت در گام اول با كم كردن حجم شاخه ها به نظر باعث ضرر مي گردد اما در آينده نزديك تبديل به سود مي گردد.

در درختان سردسيري مانند سيب و گلابي و حتي درختان گرمسيري مانند مركبات انجام هرس شديد روي درختان مسن و كم بار، ابتدا به علت توليد شاخه هاي نرك باعث كاهش باردهي شده ولي در سالهاي بعد اين شاخه هاي جوان باعث افزايش باردهي مي گردند. البته بايد دانست كه براي جوان سازي، هرس شديد بايد با برنامه ريزي دقيق تغذيه اي و آبياري توأم باشد.

در درختاني مانند سيب كه ميوه هاي خود را روي سيخك ها توليد مي كنند بعد از چند سال بايد اقدام به هرس اين سيخك هاي مسن نمود تا اسپورهای جوان و پربار جانشين آنان گردند.

?

هرس درختان سیب

هرس درختان سیب از جمله خدماتی است که بیژن صمغ آبادی ارائه می دهد. یک اصل کلی در هرس درخت سیب است که باید رعایت گردد، طبق این اصل شاخه ای که چند سال عمر کرده باشد و باردار شده باشد، آن شاخه پیر است و باید هرس گردد تا شاخه جوان به جای آن رشد کند و جایگزین آن شود. اگر صاحب درخت سیب هستید و می خواهید آن را هرس کنید، کافی است با 09122175174 تماس بگیرید و درخواست خود را با عنوان ” هرس درختان سیب ” مطرح کنید تا کارشناسان ما به کار شما رسیدگی کنند.

?

هرس درختان میوه هسته دار

هرس درختان میوه هسته دار از جمله خدماتی است که توسط بیژن صمغ آبادی ارائه می گردد. اگر صاحب درختان میوه هسته دار هستید و نیاز به هرس درختان میوه هسته دار دارید با 09122175174 تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن امر هرس درختان انجام گردد.