بلیت اتوبوس های من (بیسکولنز #11)

https://www.namasha.com/v/kFiBQj3R

سلام به همسایه های خوب من، یک ماه پیش دفتر یادداشت قدیمی ام رو نگاه می کردم توش به مجموعه بلیت هام بود، دیگه حسابی قدیمی شده اند، برای بعضی ها تازگی دارند و برای بعضی ها هم یادآور گذشته اند، این شد که گفتم بگذار تر و تمیز و با حوصله شما رو هم به دیدن بلیت ها و داستانش دعوت کنم.

https://www.aparat.com/v/6NVrO


ارادتمند حدیث ملکی (بیسکولنز)

http://bisculens.ir

http://hmaleki.ir

http://instagram.com/bisculens

hadis.design[at]gmail[dot]com