پرسش و پاسخ (بیسکولنز #۱۳)

https://www.myforesight.my/2015/08/27/qaa-otec/
https://www.myforesight.my/2015/08/27/qaa-otec/


همراهان خوب بیسکولنز، چند تا از سوال های شما رو انتخاب کردم و در این ویدئو به آن ها پاسخ داده ام سوال هایی در مورد عکاسی تاریک و روشن (dark food photography) و امکان بازسازی آن با فتوشاپ، سوال در مورد تجهیزات لازم و امکان شروع – و سوال در مورد روباتیک

https://tamasha.com/v/93DRz
پرسش و پاسخ با بیسکولنز
پرسش و پاسخ با بیسکولنز