ویرگول
ورودثبت نام
موسسه بنیاد دانش
موسسه بنیاد دانش
خواندن ۱ دقیقه·۲ سال پیش

چگونه شفافیت مالی موسسه خیریه را بررسی کنیم؟

شفافیت موسسات خیریه، از کلیدی‌ترین عناصر شکل‌گیری آنها است. حامیان و افرادی که تمایل دارند از موسسات خیریه، حمایت کنند، برای انتخاب به سراغ شفاف‌ترین موسسه می‌روند. یک موسسه خیریه و کلیه سازمان‌هایی که به نحوی با این موضوع سروکار دارند، باید استراتژی‌هایی برای شفافیت‌های مالی فعالیت‌های خود، در نظر بگیرند؛ زیرا این قضیه از اهمیت حساسی برای ادامه‌ی فعالیت آنها، برخوردار است.

اهمیت شفافیت مالی برای یک موسسه ی خیریه

همان‌طور که گفته شد، هر موسسه نیازمند بخشی مربوط به ارائه‌ی شفافیت‌های مالی خود است. بانک‌ها سالانه گزارش‌هایی به عنوان شفافیت مالی پروژه‌های سال گذشته‌ی خود ارائه می‌دهند و همینطور بنیادهایی مانند آستان قدس، در مجامع مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود، گزارش مالی سالانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما این موضوع برای یک موسسه خیریه اهمیت بیشتری دارد زیرا شفافیت مالی سبب می‌شود که این موسسه، توجه حامیان بیشتری را به خود جلب کند.

دلایل پراهمیت موسسات خیریه برای شفافیت مالی

مطالعه ادامه مقاله

شفافیت مالیموسسه خیریهبنیاد دانش
موسسه بنیاد دانش توسط جمعی از خیرین نیکوکار و اساتید دانشگاهی در زمینه حمایت و هدایت تحصیلی و همچنین توانمندسازی دانش آموزان بی بضاعت اما با استعداد فعالیت می کند
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید