تاثیر مفت شدن نفت بر زهرمار شدن املت

وارن بافِت میگه: "هیچ وقت توی شرایط استرسی، احساسی خرید نکنین". با ماسک و دستکش و کلاه و گان رفتیم بازار، گفتیم یه کیلو تماته (گوجه فرنگی) و پیاز بگیریم، یه املت مشتیِ مرگی بزنیم، فقط همین و سریع برگردیم قرنطینه. دو تا کاهو هم برداشتیم. موقع حساب، فروشنده گفت: فهمیدین نفت چی شده؟ گفتم نه، من چه میدونم، کاری به اخبار و نفت ندارم، عبدرحمان گفت: منفی شده، منفی چهل دلار. گفتم اسکلم نکنین. فروشنده گفت راست میگه. گفتم بهتر شاید قیمتا کمی بیاد پایین. فروشنده گفت: دلت خوش ها. زود برو املتت رو بزن تا قیمت تماته نرفته بالا و مابقیش رو ازت نگرفتم. گفتم چه ربطی داره. گفت: چون نفت مفت شده، احساسات تماته کار و تماته چین و تماته خر، جریحه دار کرده، واسه همین قیمتش میره بالا شاید بنده های خدا کمی آروم بشن. پرسیدم وقتی قیمت نفت بره بالا چی؟ گفت: اون که دیگه رفته بالا و همون اکیپ تماته انتظار دارن قیمت بکشه بالا شاید بتونن دلار بیشتری بخرن، همین امروز که نفت مفت شده دلار رفته بالا، نفت بره بالا باز دلار میره بالا، دیدم راست میگه بنده خدا، جوری قانع شدم که نگو. گفت: باید تلفنت رو بدی که اگه نفت تغییر کرد بهت زنگ بزنم و افزایش قیمت تماته رو ازت بگیرم. هول هولکی برگشتیم و رفتیم توی کار املت، گفتم ما که شانش نداریم، این نفت لعنتی شده مث ارّه، نه راه پس داری و نه پیش. تا خدا نیامرزه کاشف و مخترع و فروشنده نفت و نفت خر، نفت خر است. اولین باری بود که املت رو با استرس و ترس و لرز می خوردیم، زهرمار شد. ای تش بگیره نفت و بشکه و دبه و بخاری نفتی. ضمنن اون جمله اولی از خودمه نه وارن بافِت، دیدم هرجا میری یه جمله ازش هست گفتم منم ربطش بدم به او، بلکه شما بخونین و درس بگیرین