ویرگول
ورودثبت نام
chess
chess
خواندن ۲ دقیقه·۴ سال پیش

اصول مقدماتی شطرنج


شطرنج چیست؟طرز حرکت مهره های شطرنج چگونه است؟

بازی ای دو نفره است که در روی صفحه ای با مهرهای شطرنج ( پیاده , اسب,فیل رخ,وزیر و شاه ) انجام میشود. مهره های شطرنج هر کدام طرز حرکت مختلفی دارند که ما انها را در زیر توضیح میدهیم .

پیاده ( سرباز) :

به سمت جلوحرکت می‌کند و هربار می‌تواند در امتداد ستونی که برروی آن قراردارد، تنهایک خانه پیش برود. همه پیاده‌ها هر قدرهم از شروع بازی گذشته باشد، دراولین حرکت خود (وفقط دراولین حرکت)، این حق را دارند که یک یا دو خانه به جلو بروند. پیاده مهره حریف را به صورت کج ی هم میتواند می‌زند. و پیاده هنگامی که به انتهای صفحه (عرض آخر خود) برسد، می‌تواند به یکی ازسوار‌های همرنگ خود (به جزشاه) تبدیل شود

عکس پیاده ادامه در زیر.
عکس پیاده ادامه در زیر.


اسب :

حرکت اسب درهرسمت به شکل حرف L است.

عکس اسب ادامه در زیر .
عکس اسب ادامه در زیر .


فیل :

فیل همیشه به صورت مورب (درطول قطر) و درخانه‌های همرنگ خانه ابتدایی اش حرکت می‌کند. فیل می‌تواند روی قطر‌ها به هرطرف که بخواهد حرکت کند، اما درهر حرکت مجاز است تنها به یک سو برود یعنی نمی‌تواند در وسط یک حرکت راه خود را تغییر دهد. ضمن اینکه هر فیل در شروع درهر رنگی باشد تا آخر بازی نیز درآن رنگ باقی خواهد ماند. پس فیلی که در خانه‌های سفید قرار دارد را فیل سفید رو و فیلی که درخانه‌های سیاه قرار دارد را فیل سیاه رو می‌نامند.

عکس فیل ادامه در زیر .
عکس فیل ادامه در زیر .


رخ یا همان قلعه:

رخ می‌تواند به هر خانه خالی در ستون یا عرضی که روی آن قراردارد برود به شرط آنکه مهره‌های حریف برسر را هش واقع نشده باشند.

عکس رخ ادامه در زیر .
عکس رخ ادامه در زیر .


وزیر:

حرکت وزیر ترکیبی ازحرکت فیل و رخ است. یعنی وزیر می‌تواند مثل فیل روی قطر همرنگ خانه‌ای که قرار دارد حرکت نماید. همچنین درصورتی که مانعی برسر راهش نباشد می‌تواند طول هر عرض ویا ستونی را که روی آن قرار دارد را طی نماید.

عکس وزیر ادامه در زیر
عکس وزیر ادامه در زیر


شاه :

حرکت شاه هم شبیه وزیر است با این تفاوت که فقط و فقط یک خانه حرکت میکند.

عکس اش ادامه در زیر .
عکس اش ادامه در زیر .


ما را در تلگرام دنبال کنید

https://www.telegram.me/chessleads

شطرنجمهره های شطرنجاموزش شطرنجاموزشchess
اموزش شطرنج به صورت حرفه ای
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید