یک برنامه نویس دهه هشتادی متولد1382،عاشق کامپیوتر و برنامه نویسی و علم نجوم و یادگیری مهارتهای زندگی،نویسندگی،طرفدار دو آتشه سپاهان و فجر سپاسی شیراز-برنامه نویسی با پایتون و بعضی موقع ها اچ تی ام ال