اختلالات عصبی و انواع آن


اختلال عصبی یکی از انواع  اختلالات سیستم عصبی است. اختلالات ساختاری، بیوشیمیایی یا الکتریسیته در مغز، نخاع یا اعصاب دیگر می تواند منجر به طیف وسیعی از علائم شود. نمونه هایی از علائم عبارتند از فلج، ضعف عضلانی، هماهنگی ضعیف، از دست دادن احساس، تشنج، سردرگمی، درد و سطح معرفت شناختی. بسیاری از اختلالات عصبی شناخته شده وجود دارد، برخی نسبتا شایع هستند، اما بسیار نادر هستند. آنها ممکن است توسط معاینه عصبی بررسی شوند و در تخصصهای مغز و اعصاب و روانشناسی بالینی بررسی و درمان شوند.در این مطلب سعی در معرفی  انواع اختلالات عصبی خواهیم داشت.

اختلالات عصبی
اختلالات عصبیمداخلات برای اختلالات عصبی شامل اقدامات پیشگیرانه، تغییر شیوه زندگی، فیزیوتراپی یا سایر درمانها، توانبخشی نورونی، مدیریت درد، دارو یا عملیات انجام شده توسط جراحان عصبی است. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۶ تخمین زده شده است که اختلالات عصبی و عواقب آن (پیامدهای مستقیم) بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد و نابرابری های بهداشتی و تبعیض اجتماعی را به عنوان عوامل اصلی ناتوانی و رنج مرتبط می دانند.
انواع اختلالات عصبی

  • اختلال اضطراب فراگیر یا GAD
  • فوبیا
  • اختلال وحشت زدگی
  • اختلال اضطراب اجتماعی
  • اختلال وسواس فکری عملی با OCD
  • اختلال اضطراب جدایی
  • اختلال استرسی پس از ضایعه روانی یا PTSD