با مدیریت خشم زندگی آرامتری داشته باشید

مدیریت خشم
مدیریت خشم
خشم یک پاسخ عاطفی شدید است که معمولا شامل آشفتگی، بدبینی یا مجازات می شود. این یک احساس است که شامل یک پاسخ شدید ناراحت کننده و خصمانه به یک تحریک، دردناک و تهدید در نظر است. خشونت می تواند زمانی رخ دهد که فرد احساس می کند مرزهای شخصی خود را در حال نقض شدن میبیند. بعضی از آنها آموخته اند تا از طریق تلافی به عنوان راهی برای مقابله با خشم واکنش نشان دهند. با مدیریت خشم می توانید عکس العمل معقولتری داشته باشید و آسیب های کمتری ببینید.
خشم یک واکنش عاطفی است که بر بدن تاثیر می گذارد. فردی که خشم را تجربه می کند شرایط جسمی اش تحت تاثیر قرار می گیرد مانند افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون و افزایش سطح آدرنالین و نورآدرنالین را تجربه می کند.

خشم کاملا  یک احساس طبیعی است. اما وقتی خشم شروع به از دست دادن کنترل و مخرب گردد، می تواند  مشکلاتی مانند مشکلات در روابط کاری، روابط شخصی و کیفیت عمومی زندگی شما را ایجاد کند. همچنین  ممکن است  بطرز باور نکردنی حس بردگی به شما القا کند.مدیریت خشم

هدف از مدیریت خشم ، کاهش خطرات عاطفی و فیزیولوژیکی است که شما را تهدید می کند .شما ممکن است قادر به فرار، و یا تغییرعوامل ایجاد خشم نباشید ، اما شما می توانید یاد بگیرید واکنش های خود را کنترل  کنید .

اولین قدم در مدیریت خشم شناسایی احساسات خود است. با توجه به ویژگی های محیطی که در آن رشد می کنیم، یاد می گیریم برخی از احساسات را سرکوب کنیم و از آن آگاهی نداشته باشیم.

علت های خشم خود را بنوسید نوشتن باعث شناختن علت های خشم شما می شود.

نفس عمیق بکشید نفس عمیق باعث می شود. شمارش کنید این کا می تواند کمی شما را ارام تر کند.

به چیزهای مثبت فکر کنید افکار مثبت یاداوری خاطرات خوب می تواند شما را تسکین دهد.

جایتان را تغییر دهید تغییر محیط می تواند در کنترل خشم شما موثر باشد مثلا به فضای باز بروید و کمی قدم بزنید.