رشد قد کودک شما چطور است؟

اگر لباس کودک شما کوچک نمی شود و از همسن و سالهای خود کوچکتر بنظر می رسد به جای گفتن به ما رفتته یا چطور ممکنه بلندتر بشه یه یک مرکز رشد و سلامت مراجعه کنید زیرا کوتاهی قد قابل درمان است . برای سنجیدن افزایش قد کودکان راه های مختلفی وجود دارد ولی عمده تاثیر بر قد کودکان ژنتیکی است.

طبق تحقیقات انجام شده متوسط  در کشور ترکیه متوسط قد دختران ۱٫۶۲cm است .اندازه قد پدران و مادران نباید در متوسط قد فرزندان نادیده گرفته شود.

چگونه باید رشد در کودکان کنترل شود؟

این فرآیند از دوره قبل از زایمان تا سن ۱۸ سالگی شروع می شود، گاهی سریع و گاهی به آرامی اما بصورت مداوم در حال جریان است.ععواملي مانند تغذيه، ترشح منظم هورمون رشد نقش مهمي در رشد  قد دارند.

ما ارزیابی می کنیم افزایش قد کودکان طبیعی است و یا با استفاده از منحنی های معمول صدق می کند. بلندی قد طبیعی  یک کودک سالم بین خطوط ۳ تا ۹۷ درصد در منحنی قرار دارد و در طول دوران کودکی با همان منحنی ادامه می یابد. مشکل ا زمانی زخ می دهد که کودک در زیر منحنی ۳ قراربگیرد و یا در طول منحنی  رشد  از حالت نرمال عقب می ماند. ضروری است که نرخ رشد به منظور رفع کمبود مسائل قدو یا رشد مورد توجه قرار گیرد.
چگونه می توان تعیین کرد که قد کوتاه است یا نه؟

ما  افزایش قد کودکان  را با نگاه کردن به نرخ رشد و منحنی رشد ارزیابی میکنیم. والدین می توانند فرزندانشان  خود را با همسالان خود مقایسه کنند یا توجه کنند که لباس هایشان برای یک دوره مشخص کوتاه تر شده اند.  پاهای برهنه زیر منحنی رشد طبیعی با توجه به سن و جنس است. نرخ رشد سالانه در سال اول ۲۵ سانتی متر است،. ۱۲ سانتی متر در سال دوم، ۶ تا ۸ سانتی متر در دوران پیش دبستانی، ۵-۶ سانتی متر به طور متوسط ​​تا سن بلوغ باید باشد. نوجوانی نیز یک دوره رشد سریع است. اگر یک کودک قبل از بلوغ رشد کند، کمتر از ۵ سانتیمتر در سال، نمیتواند در همان رشد منحنی رشد کند و اگر همچنان ادامه یابد، مشکل وجود دارد.
 افزایش قد کودکان چگونه کنترل می شود؟

  • مقایسه می تواند بر اساس سن انجام شود.
  • شما می توانید ببینید که آیا لباس و کفش های او کوچکتر شده یا نه.
  • در خانه، رشد را می توان با یک نمودار ارتفاع ساده ایجاد شده روی دیوار نظارت کرد.
  • اگر هر گونه شک و تردید در مورد رشد قد فرزندتان داربد’، شما قطعا باید به دنبال مشاوره پزشک بروید.

آیا فرمول برای محاسبه  قد کودکان وجود دارد؟

برای محاسبه نسبی قد کودک اندازه قد مادر و پدر  جمع می شود اگر دختر باشد ۱۳ از ان کم شده و تقسیم بر ۲ میشود اما اگر پسر باشد اندازه قد مادر و پدر  جمع می شود سپس ۱۳ به آ اضافه می شود و سپس تقسیم بر ۲ می شود.