حقایقی درباره خواب (قسمت دوم )

همه انسانها ریتم بیولوژیکی خواب و رهاسازی هورمون (ملاتونین) مختص خود را دارند.

ریتم شبانه روزی مبتنی بر نور و تاریکی و ترشح هورمون خواب (ملاتونین) است.

وقتی انسان در تاریکی قرار می گیرد بدن هرمون ملاتونین ترشح می کند، در این هنگام فعالیت فیزیولوژیکی مانند پایین آمدن دمای بدن باعث بخواب رفتن می شود.

در تحقیقی که در سال 2017 بین صدها داوطلب انجام گرفت مشخص شد افرادی که 24 ساعت دوراز موبایل ، تلوزیون ، کامپیوتر و لامپ های فلوروسنت بوده اند هرمون ملاتونین آنها 4/1 ساعت زود تر شروع به ترشح کرده.

وقتی آنها این فرایند را یک هفته ادامه داده اند هرمون ملاتونین آنها 6/2 ساعت زود تر شروع به ترشح کرده است.

خواب خود را بصورت هفتگی بررسی کنید نه روزانه.

بزرگسالان به 7 تا 9 ساعت خواب نیاز دارند.

در تحقیقی که در سال 2018 بین 10 هزار نفر انجام شد، مشخص گردید که 7 تا 8 ساعت خواب منظم باعث بهترین عملکرد حافظه می گردد.

افرادی که 4 ساعت یا کمتر می خوابند ، بطور متوسط 8 سال سن آنها کاهش می یابد.

کمبود خواب تا حد زیادی بر احساسات افراد تأثیر می گذارد و کم خوابی به اندازه چند ساعت باعث می شود فرد به طور قابل ملاحظه ای عصبانی تر شود.

افراد کم خواب از منابع کمتری برای مدیریت احساسات منفی برخوردار هستند و آنها مستعد افزایش واکنش خشم می شوند.

طبق یک مطالعه درسال 2017 ، خواب کوتاه (15 تا 20 دقیقه ) بعد از نهار ولی قبل از ساعت 3 بعدازظهر برای بدن مفید است .

طبق تحقیقی در سال 2015، نشان داد که پتوهای کمی سنگین به افراد کمک می کنند تا راحت تر خوابیده و بیشتر بخوابند.