هکِ رُشدم آرزوست؛ تا باد، چنین بادا …

هک رشد
هک رشد


هکِ رُشد، بازاریابی چریکی نیست!

هکِ رُشد، بازاریابی ویروسی نیست!

هکِ رُشد، بازاریابی دیجیتال نیست!

هکِ رُشد، بازاریابی چابک نیست!

هکِ رُشد، اساساً بازاریابی نیست؛ اما به‌طور خلاقانه از اصول بازاریابی استفاده می‌کند!

هکِ رُشد، در کنار پیش‌نمونه‌سازی، پدیده‌های سال‌های اخیر هستند. اگر مدت‌هاست با ضمیری آرام و قلبی مطمئن می‌فروشید، بدانید و آگاه باشید که روزهای خوش‌تان دیر یا زود به در خواهد شد. به‌گمانم گرفتار هکِرهای رُشد نشده‌اید؛ که زبانم لال، اگر بشوید هست‌تان را نیست، و بودتان را نابود خواهند کرد.

هکِرهای رُشد؛ بازاریابی می‌دانند؛‌ به قدر کفایت!

هکِرهای رُشد، محصول و تکنولوژی را می‌فهمند؛ به قدر عنایت!

هکِرهای رُشد، داده و تحلیل و تفسیر داده را می‌دانند؛ به قدر بضاعت!

هکِرهای رُشد، مُشتری و تجربهٔ مُشتری و سفر مُشتری را می‌فهمند؛ به قصد حمایت!

هکِر رُشد، مُدل کسب‌وکار می‌فهمند؛ به قدر کتابت!

هکِرهای رُشد، مدیریت پروژه چابک می‌دانند؛ به قصد هدایت!

هکِرهای رُشد، اهمیت زمان و عرضه به‌موقع سرویس را می‌فهمند، و برخلاف مارکِترها که عاشق نمودارِ زنگوله‌ای‌اند؛ نمودارهای بیگ‌بنگی را می‌پرستند و لاغیر!

مخلص کلام آنکه، هکِ رُشد مرض است؛ و اقبال‌تان بلند است که مرضِ هکِ رُشد همه‌گیر نشده است. فرصتی مختصر مهیاست که خودتان را با اندکی هکِ رُشد واکسینه کنید؛ که اگر نکنید حساب‌تان با کرام‌الکاتبین است.

هکِ رُشد، تکنولوژی عرضه آدمیزادی سرویس‌های تکنولوژی‌محور به آدم‌هاست. فرصت و فراغتی دست‌وپا کنید و خودتان را در کلیدواژه‌های «هکِ رُشد» و «Growth Hacking» و «AARRR» و «Big Bang Disruption» غرق کنید!