نرخ پرداخت حق‌ بیمه زنان خانه‌ دار و دختران مجرد چه مقدار می باشد؟

تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله سراسر کشور می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند. برخورداری از این حمایت‌ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه‌پردازی نیست. مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در خصوص افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود. از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق‌ بیمه زنان خانه‌ دار و دستمزد بر مبنای پرداخت حق‌ بیمه است.

نرخ پرداخت حق‌ بیمه زنان خانه‌ دار

زنان خانه‌ دار و دختران مجرد برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد است. همچنین برای بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد است.

شایان ذکر است در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت می‌شود.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است.

به عبارت دیگر در صورتی‌که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت حق سرانه درمان در  بیمه زنان خانه‌ دار و دختران مجرد نیست.

در غیراین‌صورت می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب، از خدمات درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ، متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب تامین اجتماعی و با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند

https://dad-man.ir/%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b2%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84/