وطن‌دوست، توییترباز، ویکی‌پدیانویس، علاقمند برنامه‌نویسی، درونگرا و ارادتمند منطق! ارتباط با من: profile.ir/dma