بحران آب کدومه:خشکسالی یا سوء مدیریت


مظهر قنات یا دهن فره قنات در یکی از روستاهای اطراف سبزوار
مظهر قنات یا دهن فره قنات در یکی از روستاهای اطراف سبزوار
مسیر عبور آب قنات
مسیر عبور آب قنات


استخر آب قنات
استخر آب قنات
استخر آب قنات در کنار استخر آب چاه که برای پرورش  ماهی و اشتغال زایی ساخته شده است
استخر آب قنات در کنار استخر آب چاه که برای پرورش ماهی و اشتغال زایی ساخته شده است
نمایی از دهن فره قنات در بهار سال 97 که با کمبود باران و خشکسالی این مناطق روبرو است
نمایی از دهن فره قنات در بهار سال 97 که با کمبود باران و خشکسالی این مناطق روبرو است

به نظر شما اگه بارندگی شمال و سفره های زیر زمینی آب همچون ذخایر نفت جنوب رو در کویر ایران داشته باشیم برای توجیه و بیان بحران کمبود بجای کاهش بارندگی و خشکسالی از چه کلماتی باید استفاده کنیم.

آیا دنبال تولید ابر مصنوعی و بارور کردن ابرها باشیم یا به داشته و منابع خودمون دوباره توجه کنیم. بحرانها جدی است بجای فراموشی تاریخ و فرار از مشکلات باید کمی به عقب و گذشته برگردیم و قدردان فرهنگ و تمدن باستان ایرانی باشیم.

یک ایده برای بازیافت آب باران
یک ایده برای بازیافت آب باران
https://www.google.com/search?q=reciclar+agua+de+lluvia&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiJ_MSRy7baAhWKESwKHfgXA0cQsAQIIw&biw=1352&bih=647#imgrc=Yh3b5QznUwnnFM: