تمایز پیامبر امی و درس خوانده های بیسواد هزاره سوم

علم نوری است که از سوی خدا بر دلهای مستعد می تابد و سواد که هم ریشه اسود و اکتسابی است جرات بروز رسانی دانستنیها و پاک کردن تاریکیهای ناشی از آموخته های کهنه است که قلب انسان را با حجاب روبرو می کند
علم نوری است که از سوی خدا بر دلهای مستعد می تابد و سواد که هم ریشه اسود و اکتسابی است جرات بروز رسانی دانستنیها و پاک کردن تاریکیهای ناشی از آموخته های کهنه است که قلب انسان را با حجاب روبرو می کند


در گذشته کسی که مکتب خانه رفته، خواندن و نوشتن می دانست، هم با سواد بود، هم می توانست ادعای عالم و حکیم بودن کند چون توانایی درک، فهم و بیان آنچه در کتاب ها بود را داشت و موضوعات رو حل و فصل می کرد. اما امروزه میان سواد و سواد علمی تفاوت قائل می شویم چون :

نتایج یک پژوهش در دانشگاه هاروارد نشان می دهد که کمتر از ده درصد کارشناسان ارشد می‌توانند توضیح دهند “چرا هوا در تابستان، از زمستان گرمتر است“. در پژوهش دیگری که در دانشگاه جرج ماسون انجام شده، بیش از پنجاه درصد دانشجویان کارشناسی ارشد نتوانستند فرق بین اتم و مولکول را به درستی تعیین کنند. در نمونه ای دیگر دکتر هازن Robert M. Hazen از بیست و چهار فیزیکدان و زمین‌شناس دارای مدرک دکترا خواست تا تفاوت بین DNA و RNA را توضیح دهند. تنها ۳ نفر از پس این پرسش برآمدند. [این نشان می‌دهد که متخصصان هم در مواردی خارج از تخصص خودشان سواد کافی ندارند. (اما خوشبختانه یک متخصص به ندرت در مورد اموری خارج از تخصص خودش اظهار نظر می‌کند.)]

در قرن بيست و يكم، با ارجاع و پیوند مسئله سواد به موضوع یادگیری و تغییر و تحول در میان جوامع مختلف، نهضت سوادآموزی را فرآیندی مادام العمر و فراتر از خواندن و نوشتن و حتی دانشگاه و مدرک آن و به حوزه هایی چون اینفوگرافی ذیل مرتبط می دانند.

برای تحقق شعار و هدف # ایران را مدرسه کنیم# سال 58 و در شرایط امروز و برای زندگی در هزاره سوم چه باید کرد. آیا با همان سبک قدیمی و 58 می توان موفق شد.آیا سوادآموزی صرفا یادگیری خواندن و نوشتن است یا چیزی فرای آن؟؟

«باسواد» در هزاره سوم کسی است که علاوه بر خواندن و نوشتن همزمان  سه شرط یا سه توانایی تحصیلات عالی (دانشگاهی)، آشنایی با کامپیوتر و یک زبان بین المللی را بداند.
«باسواد» در هزاره سوم کسی است که علاوه بر خواندن و نوشتن همزمان سه شرط یا سه توانایی تحصیلات عالی (دانشگاهی)، آشنایی با کامپیوتر و یک زبان بین المللی را بداند.


 نهضت سوادآموزی مورد نیاز از مکتب خانه به دانشگاه رفتن نیست بلکه نهضت سوادآموزی باید بيسوادان واقعی آنهايي كه نمي توانند نحوه تغییرات و پیشرفت در جامعه ياد بگيرند و بازآموزي كنند را آموزش دهد.
نهضت سوادآموزی مورد نیاز از مکتب خانه به دانشگاه رفتن نیست بلکه نهضت سوادآموزی باید بيسوادان واقعی آنهايي كه نمي توانند نحوه تغییرات و پیشرفت در جامعه ياد بگيرند و بازآموزي كنند را آموزش دهد.

 روزنامه خراسان - شماره : 19744 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن
روزنامه خراسان - شماره : 19744 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن

آمار نشاندهنده غیر کاربردی بودن نظام فعلی آموزشی است ،ما برای رفع نواقص نیاز به راه اندازی نهضت سوادآموزی متناسب با عصر حاضر داریم.

اگرچه بفرض مشکل خواندن و نوشتن را حل کرده باشیم آیا مسئله سواد و یادگیری مطابق پارامترهای مورد نیاز جامعه پیش رفته است
اگرچه بفرض مشکل خواندن و نوشتن را حل کرده باشیم آیا مسئله سواد و یادگیری مطابق پارامترهای مورد نیاز جامعه پیش رفته است


شما بگویید چه باید کرد و ازکجا آغاز کنیم؟