متن آهنگ به سوی تو به شوق روی تو علی زندوکیلی

متن اهنگ به سوی تو به شوق روی تو علی زندوکیلی
متن اهنگ به سوی تو به شوق روی تو علی زندوکیلی

متن اهنگ به سوی تو به شوق روی تو علی زندوکیلی

به سوی تو

به شوق روی تو

به طرف کوی تو

سپیده دم آیم

مگر تورا جویم بگو کجایی

نشان تو

گه از زمین گاهی ز آسمان جویم

ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی

کی رود رخ ماهت از نظرم نظرم

به غیر نامت کی نام دگر ببرم

اگر تورا جویم حدیث دل گویم بگو کجایی

به دست تو دادم دل پریشانم

دگر چه خواهی

آه فتاده ام از پا بگو که از جانم

دگر چه خواهی

یک دم از خیال من

نمیروی ای غزال من

دگر چه پرسی ز حال من

تا هستم من

اسیر کوی توام

به آرزوی توام

اگر تورا جویم حدیث دل گویم……..بگو کجایی

به دست تو دادم دل پریشانم

دگر چه خواهی

فتاده ام از پا بگو که از جانم

دگر چه خواهی…

منبع : سایت بیت تونز