خلاصه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ؛ قسمت ششم

در ادامه روند معرفی و خلاصه کتاب در “گروه آموزشی دانالو” در این هفته و هفته های آتی قصد داریم خلاصه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر نویسنده معروف “ناپلئون هیل” برای شما قرار دهیم.

۶ هراس اصلی

با 6 هراس اصلی روبرو هستیم که همه اشخاص در زمانی با یک یا ترکیبی از آن ها روبرو می شوند. نویسنده کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید می گوید: اغلب اشخاص اگر از هر 6 مورد رنج نبرند بسیار خوشبخت هستند. این ترس ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:

  • ترس از فقر
  • ترس از انتقاد
  • ترس از بیماری
  • ترس از دست دادن عشق و محبت اشخاص
  • ترس از سال های کهولت
  • ترس از مرگ

سایر ترس ها اهمیت کمتری دارند و می توان آن ها را تحت این ۶ عنوان خلاصه کرد. ترس یک حالت ذهنی است و ذهن را می توان کنترل و هدایت نمود.

انسان قبل از احساس، اندیشه می کند. در پی این بیان به مطلب مهم تری برخورد می کنیم و آن اینکه اندیشه انسان بی درنگ به هم ارز فیزیکی خود تبدیل می شود.  تکانش های فکری که به صورت اتفاقی دریافت می شوند می توانند شرایط مالی، شغلی، حرفه ای با سرنوشت اجتماعی اشخاص را مشخص سازند.

نویسنده کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید می گوید: ما در این جا به حقیقت بسیار مهمی اشاره داریم که به اشخاصی که نمی دانند و نمی فهمند که چرا بعضی ها به نظر خوشبخت می رسند در حالی که سایرین با توان مشابه یا آموزش و تجربه و توانایی بیشتر مغزی، با نگون بختی و فلاکت روبرو می شوند توضیح کافی ارائه می کند.

می توان در مقام توضیح گفت که هر کس می تواند ذهن خود را کنترل کند. هر کس می تواند تحت تأثير تکانش های فکری و گزارشات مغزی دیگران قرار بگیرد. همان طور که شخص می تواند درها را به روی خود ببندد و به انتخاب خود توجه داشته باشد.

طبیعت انسان را در شرایطی قرار داده که جز اندیشه، به همه چیز کنترل داشته باشد. این حقیقت در کنار این مهم که هر چه انسان خلق می کند به شکل یک اندیشه است، ما را به اصلی که می توان به کمک آن بر هراس غلبه یافت نزدیک تر می کند.

گروه آموزشی دانالو