آتیش زدم به مالم به خاطر دانشجوها

این روزها کشور هنوز ملتهب و شلوغ است. یکی از قشرهایی که بیشترین آسیب‌ها را دیدند هم دانشجوها بودند. هم کلاس‌ها بی‌نظم شد، هم پلیس وارد دانشگاه شد، هم مجازی و حضوری قروقاطی شد، هم هنوز دعوا تمام نشده و مصیبت ادامه دارد...

در این بین یک دوره داشتیم که برای دانشجویان سال اولی رایگان کرده بودیم. دورهٔ توانمندسازی ۳۰ ساعته که دیدیم چطوره این وسط ما هم یک دستی برسونیم و کمکی به دانشجوها بکنیم شاید خدا قبول کرد ثواب داشت عاقبت به خیر شدیم.

پس این دوره را برای همهٔ دانشجوها رایگان کردیم خلاص!

و امیدوارم این کمک کوچک را دوستان بپذیرند و راضی باشند. هر گونه پیشنهاد و انتقاد را هم پیشاپیش مورد استقبال قرار می‌دهیم :-)