دونالد ترامپ چگونه موفق شد؟

در دنیای واقعی گاهی دیدن موفقیت های دیگران افراد را مجاب به انجام فعالیت هایی برای جلوگیری از پیشرفت فرد موفق می کند. این موضوع بیشتر در دنیای اقتصاد و سیاست دیده می شود و قابل تامل است. دنیای اقتصاد تعریف شده بر مبنا به منفعت رسیدن تمام سرمایه ها است ولی در دنیای ما چنین نیست و هرکس برای رسیدن به سود بیشتر سیاست های خود را پیش می گیرد. یکی از افرادی که با  سیاست های اقتصادی که تاکنون پیش گرفته موفق شده است رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ است. در سال ۱۹۶۸ از مرکز وارتون دانشگاه پنسیلوانیا در رشته کارشناسی اقتصاد فارغ التحصیل شده است. او در رشته تحصیلی خود موفق است و به اکثر ترفندهای اقتصادی آگاه است. به گونه ای که زمانی یکی از هموارانش او را به عدم پرداخت مالیات به دارایی معرفی کرد و با استفاده از یک ترفند او معاف از مالیات آن دارایی خود شد.

موفقیت های ترامپ اتفاقی است!
با برگزیده شدن جناب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا کشورهای دیگر سعی کردند تا انتخابات آمریکا را زیر سوال ببرند چرا که به حکومت رسیدن او باعث قطع شدن برخی از روابط می شد. از به قدرت رسیدن ترامپ استقبال جالبی نشد و گویا مخالفان او بیشتر از همراهانش هستند از این رو القاب ناشایستی به او نسبت دادند. کلماتی چون دروغگو، دیوانه، احمق، استعمارگر، بی شعور و نژادپرست و نارسیسیسم و فاشیست و ... ولی این مسئله در پایان تمام این حرف ها بیان می شد که چگونه یک فرد با این صفات می تواند موفق باشد و یک کشور را مدیریت کند.
برای برخی از سیاست های کاری که ترامپ پیش گرفت نمی توان دلیل قانع کننده ارائه داد ولی با همین سیاست ها در ۳ ماه اول ریاست خود به اهداف برنامه ریزی شده برای یک سال اولش دست یافت و این امر نشان دهنده برنامه ریزی دقیق است. در یکی از سخنرانی هایی که ترامپ با شبکه تلویزیونی آمریکا داشت از او پرسیدند که چگونه موفق شدی و او پاسخ داد " با دست کم گرفته شدن " او ادامه داد که گاهی خوب است تا توسط دیگران ضعیف به نظر برسی تا آن ها از تو قافل شوند آنگاه می توانی در خفا برنامه ریزی کنی و بدون آن که آن ها بفهمند موفق شوی و پس از آن این موفقیت شماست که همه را خبردار می کند.
دونالد ترامپ در بیانه ای خطاب به سایت هایی که درباره او بدگویی کرده بودند گفت که هر آنچه می توانید مرا دروغگو و فاشیست و حیله گر و.‌‌.. خطاب کنید ولی همین دروغگو اگر دستور بدهد می تواند ماهواره اینترنت رایگان بین المللی را غیرفعال کند و دیگر چیزی به نام سایت شما وجود نداشته باشد.

یکی از درخشش های او در زمینه نرخ بیکاری است. در سال۲۰۱۰ که ۲ سال از به انتخاب جناب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا می گذشت، بالاترین رقم نرخ بیکاری به عدد ۱۰ درصد رسید و حقوق افراد جامعه نیز رشدی حدود۲/۵ تا ۲/۹ داشت که البته بر روی نمودار رشدی تخت و یکنواخت محسوب می شود. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در عرصه کار تغییر بی نظیری روی داد و کارمندان وکارگرانی که در دور۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ از کار بیکارشده بودند به عرصه کار بازگشتند. اداره وزارت کار در این زمینه گزارشی ارائه داد که بنا بر این گزارش افراد این بار در زمینه کاری خود توانستند کار پیدا کنند و شاغل شوند.
داو جونزیکی از افرادی است که سهام کمپانی بزرگ آمریکا را تحت نظر دارد، اظهار دارد که آمریکا از ماه اوت، پیش از اینکه دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور شود تاکنون شاهد رشد بازار سهام بوده است و با روند پیرفت او مخالف است ولی این نظریات بر روی کاروی موثر نبوده است و او به روند کاری خود به سمت موفقیت ادامه می دهد و با دادن این القاب نامناسب به او هیچ کس نمی تواند مانع کارش شود چرا که هدف او بزرگ تر از آن است که درباره اش فردی اظهار نظر کند.
این مقاله تنها بخشی از فعالیت های موفقیت آمیز رئیس جمهور پرحاشیه است ولی او با ترفندهای خود به دنیای اقتصاد جنبه متفاوتی داد.این مقاله را می توانید در دانش لند بخوانید!