کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم

سیپریانوس نام کتابی کهن است که انجام جادوی سیاه را با نقاشی های مصور و نوشته هایی با فنت عجیب آموزش می دهد. نویسنده این کتاب نامشخص بوده و تاکنون نامی از او در تاریخ یافت نشده است. این کتاب به زبان عبری و لاتین اصیل نوشته شده است و طبق باورها دو نژاد مختلف را به یکدیگر وصل می کند. یک افسانه ناشناخته در مورد این کتاب بیان شده‌ است که نویسنده این کتاب هم رده شیطان بوده و به تمام علوم جادویی تسلط داشته است. در ابتدا چنین بیان می شد که نویسنده کتاب را به ۹ جلد تالیف کرده و در هر جلد یکی از هنرهای جادوی سیاه را آموزش داده است ولی از آن جایی که تنها کتاب یافت شده فقط یک جلد است این نظریه باطل شد. با نمادهای مختلف چون اژدها، مار و سوسمار و شیاطین و انسان های گوناگون داستان ها رمزآمود بسیاری را به تصویر کشیده است،

کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم
کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم


که تاکنون تنها بخشی از این داستان رمز گشایی شدند. تنها مطلبی که از مطالعه اولیه این کتاب متوجه شدند این بود که این کتاب انسان هایی را به تصویر کشیده است که سعی می کردند با استفاده از جادوی سیاه زندگی خود را ادامه دهند و دنیا را به تسخیر خود در آورند. از دیرین جادوی سیاه در تمامی آیین و مذهب ها بیان شده است و مورد استفاده افراد بسیاری قرار گرفته است ولی مهم ترین مطلب این است که در زمان گذشته این جادوها با مدیریت زمانی خاصی انجام می شد و اگر در حال این کتاب ها رمز گشایی شوند و استفاده از آن را مردم یاد بگیرند شرایط کاملا تغییر می کند.

تصاویری از این کتاب که رمز گشایی شده اند!
اغلب نقاشی ها در ابتدا تصویری ساده به نظر می رسند ولی با دقت و مرتبط کردن مطالب به یکدیگر می توان راز نهفته در آن را کشف کرد. رازگشایی ها توسط افراد تاریخ دان و جن گیر یا افرادی که در زمینه های روح فعالیت دارند انجام می شود.

کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم
کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم

+به بیان ساده این تصویر یک پرنده مشکی را نشان می دهد که در تاریخ از آن به عنوان پادشاه جنوب نام بردند در واقع این پرنده نماد وجودی پست است. مرد که یک عصا پادشاهی در دست گرفته است از قدرت این پرنده به این قدرت رسیده است.

کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم
کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم

+در قرن 18 میلادی این اژدها پادشاه شرق دریاها بود و که با وادار او به بلعیدن دم خود جادو سیاه بیرون می آمد و به فرد مورد نظر انتقال داده می شد.

کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم
کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم

+در قرن 18 میلادی این حیوان بسیار مقدس شمرده می شد. موجودی شبیه به خرس با ناخن هایی کوتاه که به عنوان پادشاه شمالی از او نام برده شده است.

کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم
کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم

+یک حیوان مشکی رنگ با شاخ هایی که بر سر خود دارد نماد سیاهی غربی است. جالب این جاست که در قرن 18 این تصویر در تمامی کتاب ها با نام جادوی سیاه آمده است.

کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم
کتاب شیطانی سیپریانوس، کلید جهنم

+مهم ترین تصویر این کتاب تطبیق جادوی سیاه و سپید است که سلطه جادوی سیاه را در نهایت نشان می دهد و جالب این است که جادوی سیاه به شکل یک مار سپید با بالهای قرمز است که همان دوگانگی را نشان می دهد. مارمولک کوچکی که به دور صلیب پیچیده شده است در واقع همان نابودی دین را نشان می دهد.

هرگاه تصویر مثلث را در جایی از کتاب های شیطانی دیدید بدانید که سه ضلع آن سازگاری طبیعت را نشان می دهد و دیگری ویرانی که در نهایت یک انرژی در راس آن قرار دارد. انرژی که نیروی ویرانی را در دست دارد و همزمان با ویران کردن موجود یا نیروی دیگر را خلق می کند.
در این کتاب نوشته هایی وجود دارد که هر کدام زماد خود را دارند. معنی نمادهای این کتاب در صفحه 111 نوشته شده است و هر ضمیر یک نماد عبری دارد. خواندن این کتاب جذابیت ها خود را دارد و جالب است که بدانید اغلب پس از مطالعه دقیق این کتاب خودکشی می کنند. (منظور افراد معمولی است که آگاهی دقیق از مطالب ندارند.)

جهت خواندن مطالبی از این قبیل به دانش لند مراجعه کنید.


.