۸ کاراکتر دیزنی که بر اساس واقعیت ساخته شده اند!

کمپانی والت دیزنی در طول تاریخ خود، داستان های شگفت انگیزی را ایجاد کرده است، که از کودکی در کنار ما بوده اند. بسیاری از شخصیت های آن ها مورد علاقه ما شده اند و برخی از آن ها واقعا نزدیک قلب ما هستند. با این حال، آنچه شما احتمالا نمی دانید این است که بسیاری از آن ها مبتی بر افراد واقعی و در برخی موارد افراد مشهور بودند.

شماره یک:

Maleficent - Eleanor Audley

Maleficent – Eleanor Audley
Maleficent – Eleanor Audley

شماره دو؛

The Mad Hatter - Ed Wynn

The Mad Hatter – Ed Wynn
The Mad Hatter – Ed Wynn

شماره سه؛

Edna Moda - Lina Hunt

Edna Moda – Linda Hunt
Edna Moda – Linda Hunt

شماره چهار؛

Scat Cat - Lous Armstrong

Scat Cat – Louis Armstrong
Scat Cat – Louis Armstrong

شماره پنج؛

Dr. Facilier - Michaedl Jackson

Dr. Facilier – Michael Jacksonat Cat – Louis Armstrong
Dr. Facilier – Michael Jacksonat Cat – Louis Armstrong

شماره شش؛

Urusla - Divine

Urusla - Divine
Urusla - Divine

شماره هفت؛

Alice - Kathryn Beaumont

Alice – Kathryn Beaumont
Alice – Kathryn Beaumont

شماره هشت؛

Snow White - Marge Champion

Snow White - Marge Champion
Snow White - Marge Champion

اگر به خواندن مطالبی از این قبیل علاقمندید، از وبسایت دانش لند دیدن فرمایید.