OLA به فکر توسعه بازار از هند تا استرالیا

شرکت اُولا رقیب شرکت اُبِر در هند اعلام کرد بعد از بازار هند قصد حضور در بازار استرالیا را در سر دارد و در ابتدای سال 2018 در شهرهای ملبورن و سیدنی و پرت قراردادهای اولیه شرکت با رانندگان به امضاء رسیده است . نکته ایی که در این رقابت حائز اهمیت است این است که شرکت Taxify از مدتها پیش فعالیت خود را در شهرهای ملبورن و سیدنی شروع کرده و توانسته است سهم قابل توجهی از بازار این حوزه را تصاحب کند .

هاوییش آگاروال مدیرعامل و بنیانگذار شرکت اُولا وجود بستر مناسب در استرالیا و زمینه حضور رقبای قدرتمند در کنار یکدیگر را یکی از مهمترین ویژگی های اکوسیستم استرالیا عنوان میکند ، بدیهی هست حضور در عرصه رقابت پذیر هوشمندانه و کم ریسک میباشد ، اُولا با شعار کیفیت بالا و سفر مقرون به صرفه وارد عرصه شده است و پیش بینی میشود با تکیه بر این استراتژی میتواند صاحب سهم قابل توجه از بازار شود ، چراکه برای سرویس گیرندگان خدمات مقدار هزینه و کیفیت سرویس قابل اهمیت میباشد . اُولا از رانندگان سرویس برخط خود تنها 7.5% دریافت میکند در مقابل اوبر هزینه حدود 25% را از رانندگان خود اخذ میکند . در مجموع اُولا چالشی جدی را برای شرکت اُبِر ایجاد کرده ، قطعا مسافران و رانندگان منافع بهتری را در پشنهادهای اُولا بدست آورند .