وایپو،سازمان حامی خلاقیت و فکر

فرد بالغ خلاق کودکی است که نجات یافته است. (آلبرت انیشتن)

وایپو چیست ؟

وایپو بعنوان یک سازمان حامی خلاقیت بصورت جهانی سعی میکند در عرصه های خدمات ،سیاست گذاری ها و همکاری در خصوص مالکیت فکری و بعنوان یک منبع رسمی فعالیت کند.

این سازمان یک مجمع جهانی در خصوص مالکیت معنوی و هر آنچه که خلاقانه از ذهن تراوش میکند است.

وضعیت و اعضا

این سازمان که اخیرا هم ایجاد شده یک سازمان بین دولتی ، متمکن و مستقل از هر وابستگی نسبت به ملل و سازمانها است این سازمان بین المللی 193 عضو دارد که هر عضو نمایانگر یک کشور است ضمنا ایران هم یکی از ملل عضو این سازمان است که سالهایی چند از همکاری این دو می گذرد.

تاسیس و پیوستن به سازمان ملل متحد

وایپو اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی تاسیس و تدغیم شد و برای بدست آوردن یکسری فرصت ها و یک چشم انداز وسیع تر نسبت به مالکیت معنوی به سازمان ملل متحد پیوست اینگونه است که وایپو را یک آژانس تخصصی از سازمان ملل نیز میخوانند.

همچنین در خصوص تاریخچه جامع وایپو بخوانید .

گستره فعالیت

از وظائف سازمان جهانی مالکیت فکری این است که به هدایت و توسعه میزان و موثر بر عرصه بین المللی سیستم مالکیت معنوی است که نوآوری و خلاقیت را برای همگان امکان پذیر میکند این بگونه ای است که از تمام آثار خلاقانه و منحصر بفرد یک محافظت جدی بعمل می آورد.

تاسیس :1967

عضویت :193 عضو

مدیر کل : فرانسیس گری (2008-2014)-(2014-2020)

اقامتگاه و دفتر فعالیت :ژنو سوییس

همچنین در خصوص طرح صنعتی بخوانید.

ضمنا ما در خصوص ثبت مالکیت صنعتی طرح های صنعتی علائم تجاری و ... فعالیت داریم.

سایت ما : ثبت کاراندیش