توکل یا تمسخر؟

توکل یا تمسخر؟
سلام میخوایم بحث توکل کردن رو با یه زبون ساده و بدون هیچ جبهه گیری خاص...